تماس : 02188345594 - 88346133 021

سرعت چاپ: 21 متر در ساعت   

تعداد رنگ: 4 رنگ

دقت چاپ: 1200 dpi - سرعت چاپ 20 متر در ساعت

عرض چاپ: 110 cm

کاربری : عمومی - مناسب دفاتر فنی و چاپ نقشه با حجم کار کم

توضیحات بیشتر

قیمت : لطفا تماس بگیرید

پلاتر اچ پی hp 500

سرعت چاپ: 21 متر در ساعت   

تعداد رنگ: 4 رنگ

دقت چاپ: 1200 dpi - سرعت چاپ 20 متر در ساعت

عرض چاپ: 110 cm

کاربری : عمومی - مناسب دفاتر فنی و چاپ نقشه با حجم کار کم

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

پلاتر اچ پی hp 510

سرعت چاپ: 21 متر در ساعت   

تعداد رنگ: 4 رنگ

دقت چاپ: 2400 dpi - سرعت چاپ 20 متر در ساعت

عرض چاپ: 110 cm

کاربری : عمومی - مناسب دفاتر فنی و چاپ نقشه با حجم کار کم

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

پلاتر اچ پی hp 800

سرعت چاپ: 40 متر در ساعت   

تعداد رنگ: 6 رنگ

دقت چاپ: 2400 dpi - سرعت چاپ 30 متر در ساعت

عرض چاپ: 110 cm

کاربری : عمومی - مناسب دفاتر فنی و چاپ نقشه با حجم کار متوسط

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

پلاتر اچ پی hp t610

سرعت چاپ: 40 متر در ساعت   

تعداد رنگ: 6 رنگ

دقت چاپ: 2400 dpi - سرعت چاپ 30 متر در ساعت

عرض چاپ: 110 cm

کاربری : عمومی - مناسب دفاتر فنی و چاپ نقشه با حجم کار زیاد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

پلاتر اچ پی hp t770

سرعت چاپ: 40 متر در ساعت   

تعداد رنگ: 6 رنگ

دقت چاپ: 2400 dpi - سرعت چاپ 33 متر در ساعت

عرض چاپ: 110 cm

کاربری : عمومی - مناسب دفاتر فنی و چاپ نقشه با حجم کار زیاد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

پلاتر اچ پی hp t790

سرعت چاپ: 20 متر در ساعت   

تعداد رنگ: 6 رنگ

دقت چاپ: 2400 dpi

عرض چاپ: 65 cm

کاربری : عمومی - دفاتر فنی و آتلیه عکاسی

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

پلاتر اچ پی hp 130nr

پلاتر اچ پی 500
پلاتر استوک اچ پی 510
پلاتر استوک اچ پی 800
پلاتر استوک اچ پی t610

 پلاتر استوک اچ پی t770
پلاتر استوک اچ پی 130

قیمت و فروش انواع بهترین مدل دستگاه پلاتر اچ پی و کانن-hp,canon